Hvem har ansvaret for den ubrudte kølekæde?

Den ubrudte kølekæde for fødevarer er noget af det vigtigste en leverandør eller transportør af fødevarer skal leve op til. Dette er der gennem årene kommet mere og mere fokus på.

Lovgivningsmæssigt er alle grænseoverskridende transporter underlagt en FN-konvention, som håndterer dette. Dette er bedre kendt som ATP-reglerne. Disse regler omfatter ikke nationale transporter og på dette område er de gældende regler ikke så klare, som man kunne ønske.

Veterinærmyndighederne sikrer, at hygiejnen i kølekasser er i orden og opfylder kravene til dette. Kontrol af transporttemperaturer er dog ikke omfattet af dette.

Egenkontrollen, som varetages af Arbejdstilsynet, skal sikre, at man altid kan dokumentere, at de varer, man leverer eller transporterer, har den korrekte temperatur. Det er således den enkelte transportør der selv står inde for dette og har det fornødne udstyr dertil. Der er ikke specificeret et minimum til udstyr eller til dokumentation af transporttemperaturen. Dette ville nok - set fra et forbrugersynspunkt - være ønskværdigt.

I det daglige er det da også transportkøbere, supermarkedskæder og store kunder, der sætter dagsordenen m.h.t. krav til temperatur og den fornødne dokumentation herfor.

Hos KH OneStop A/S ser man da også stigende forespørgsler på dataloggere og kommunikations-udstyr til nationale transporter. Mulighederne er da også mangfoldige. KH OneStop A/S kan tilbyde lige fra små miniloggere, der lægges blandt godset og efterfølgende tømmes for data, til indbyggede dataloggere, der registrer alle funktioner fra køleanlæg, døråbninger, termostatændringer, som chaufføren måtte foretage sig, og en lang række andre muligheder.

Hos KH OneStop A/S ser man da også stigende forespørgsler på dataloggere og kommuni-kationsudstyr til nationale transporter. Mulighederne er da også mangfoldige. KH OneStop A/S kan tilbyde lige fra små miniloggere, der lægges blandt godset og efterfølgende tømmes for data, til indbyggede dataloggere, der registrer alle funktioner fra køleanlæg, døråbninger, termostatændringer, som chaufføren måtte foretage sig, og en lang række andre muligheder.